Hologramy semestralne

Hologramy przeznaczone do Elektronicznych Legitymacji Studenckich zgodne z opisem i wzorem z zapisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dz. U. Nr 201 poz. 1188 z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

Hologramy przeznaczone do Elektronicznych Legitymacji Doktaranta zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dz. U. Nr 225 poz. 1351 z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich.
 
 Hologramy sprzedawane tylko i wyłącznie uczelniom.
  
Podstawowe cechy hologramów:
 
  • użyte w produkcji techniki holograficzne gwarantują ich wysokie zabezpieczenie przed podrobieniem,
  • łatwe do nanoszenia - hologram jest samoprzylepną naklejką (można nanosić ręcznie i maszynowo),
  • trwałe naniesienie daty ważności uniemożliwiające jej usunięcie bez zniszczenia hologramu,
  • zgodne z rozporządzeniami MENiS,
  • hologram ulega zniszczeniu podczas odklejania.

 


 

 

Kontakt

Stigma Hologramy
infolinia: 0 800 HOLOGRAMY
e-mail:
 
 
Biuro w Warszawie:
 
tel. +48 22 615 51 77
fax +48 22 615 84 06
skype: stigma.warszawa
 
Biuro w Poznaniu:
 
tel. +48 61 671 18 79
skype: stigma.poznan

 

Strona główna » Hologramy » Semestralne do ELS